Wettelijke info

RECHTSINFORMATIE

Deze website is het eigendom van de vennootschap abs cvba.
 Het beheer en de controle van de website zijn toevertrouwd aan de vennootschap abs cvba.
 Abs cvba behoudt zich het alleenrecht voor deze site zonder kennisgeving vooraf te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te verwijderen.

U kunt schriftelijk contact met ons opnemen op het volgende adres:
abs cvba
Luchthavenlaan 33
B -1800 Vilvoorde
T +32 (0)2 255 88 07 

F +32 (0)2 255 88 25
Of een e-mail sturen naar: info@absbelgium.com

Rechten van intellectuele eigendom
Alle onderdelen van deze website worden beschermd door de auteursrechten van de vennootschap abs cvba aan derden die deze laatste hebben toegestaan ze te gebruiken.

De pagina's en/of onderdelen van de website kunnen bijgevolg niet worden geproduceerd, overgedragen, geëxporteerd, verkocht enz., in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de vennootschap abs cvba. Deze overeenkomst kan bestaan in de toekenning van een toegangscode.

De in deze website weergegeven of vermelde merken kunnen niet worden geproduceerd, in welke vorm ook (imitatie, plaatsing, gehele of gedeeltelijke reproductie enz.), zonder voorafgaande en schriftelijke goedkeuring van de vennootschap abs cvba of hun respectieve houders.

Beperking van aansprakelijkheid
U gebruikt deze website op eigen risico. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van een virus of computerfraude.

 Deze website kan links bevatten naar andere websites, die door derden worden beheerd en gecontroleerd. Wij kunnen bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in deze website of schade veroorzaakt door deze derden.

Toepasselijk recht
Deze website werd in België gecreëerd. Door deze website te gebruiken, aanvaardt u de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden, ongeacht enig verhaal van contractuele of onrechtmatige aard dat door abs cvba kan worden uitgeoefend.

Voor deze site geldt het Belgische recht als het toepasselijke recht. Abs cvba kan op geen enkele wijze garanderen dat de inhoud van deze website in overeenstemming is met het recht in andere landen. Op vorderingen of rechtszaken die verband houden met deze site of het gebruik van de site, is het Belgische recht van toepassing, hierbij uitsluitend de regels betreffende de wetsconflicten, tenzij voor een bepaalde transactie anders wordt aangegeven.

Omdat de inhoud van deze rubriek te allen tijde kan worden aangepast, worden de gebruikers verzocht deze rubriek geregeld te raadplegen.

Vertrouwelijkheid van wachtwoorden
Op het moment dat een gebruiker een wachtwoord/toegangscode heeft ontvangen, is hij/zij - en hij/zij alleen- verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van dit wachtwoord/toegangscode. Informatie hierover aan derden is niet toegestaan. Het wachtwoord/toegangscode zal exclusief gebruikt worden om toegang te krijgen tot het www.absbelgium.com-platform en om gebruik te maken van de diensten die via dit platform aangeboden worden. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor alle ingaves en transacties die gedaan worden onder deze naam. Stel dat de gebruiker ontdekt dat een niet-geauthoriseerde persoon/groep toegang heeft gehad tot zijn/haar wachtwoord/toegangscode, dan is hij/zij verplicht om per direct zijn/haar wachtwoord/toegangscode te wijzigen.

Website ontworpen door:
Combo bvba

Oude Heerweg 2 - 9160 Lokeren

T +32 (0)9 351 20 20
F +32 (0)9 351 20 29
info@combo.be
www.combo.be