Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement duo-bioscooptickets website

 1. De wedstrijd ‘Win een duo-bioscoopticket' is een wedstrijd zonder aankoopverplichting die wordt georganiseerd door abs cvba, met maatschappelijke zetel in Luchthavenlaan 33 te 1800 Vilvoorde en is onderhevig aan de voorwaarden in dit reglement vervat.
 2. De wedstrijd loopt van 01/09/2011 tot en met 31/12/2016. Elke maand worden er 2 duo-bioscooptickets weggegeven. Deze prijs kan niet in speciën uitbetaald worden.
 3. Om in aanmerking te komen voor het winnen van een duo-bioscoopticket dienen deelnemers de Tevredenheidsenquête op de website www.absbelgium.com volledig in te vullen en te versturen. Onvolledige deelnemingen of deelnemingen die na 31/12/2016 worden geregistreerd, zullen worden beschouwd als ongeldig.
 4. De winnaars worden bepaald op basis van ‘de onschuldige hand'. De eerste trekking zal plaatsvinden op 03/10/2011. De laatste trekking zal plaatsvinden op 02/01/2017. abs cvba behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen.
 5. Toezicht op het regelmatig verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars, het toewijzen van de prijzen en het verzenden ervan wordt uitgeoefend door abs cvba tegens wiens beslissing geen verhaal bestaat.
 6. Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Abs cvba kan op elke ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op de website www.absbelgium.com.
 7. De deelname aan de wedstrijd kan enkel via de daartoe voorziene pagina op de website www.absbelgium.com en is enkel toegankelijk voor alle meerderjarigen personen die in België woonachtig zijn. Elke fysieke persoon kan slechts 1 maal deelnemen aan de wedstrijd ongeacht zijn/haar e-mailadres. De personeelsleden van abs cvba en AkzoNobel België zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 8. De winnaars worden via mail door abs cvba verwittigd.
 9. De namen van de winnaars zullen ook op de website www.absbelgium.com worden vermeld.
 10. abs cvba laat de duo-bioscooptickets per post aan de winnaars bezorgen.
 11. abs cvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies van de tickets onderweg in de post.
 12. abs cvba zal de gegevens enkel gebruiken voor het afhandelen van deze wedstrijd en respecteert de wet op de privacy, zie de ‘privacyverklaring' op de website www.absbelgium.com.